Durant aquesta quinzena hem estat treballant el centre d’interès “Llum i foscor”. Quin munt d’experiències i descobertes!