Després d’estudiar els ANIMALS INVERTEBRATS i treballar l’ODS 14. Fem una dissecció d’un calamar per distingir-ne les parts.