El Responsable del Tractament és Fundació Vedruna Catalunya Educació –Vedruna Bellpuig amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona), telèfon +34 933027979 i direcció de correu electrònic info@vedrunabellpuig.cat  Pàgina web  www.vedrunabellpuig.cat

 

Les dades del Delegat de Protecció de Dades són les següents: delegatdeprotecciodedades@vedrunabellpuig.cat , amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona) i telèfon +34 93 302 79 79.

 

La finalitat per la qual es tractaran les dades recollides consisteix en la creació de les eines automatitzades necessàries per a l’activitat acadèmica.

 

Les dades obtingudes es destinaran a Google, LLC.

 

La base jurídica que legitima la obtenció de les dades és el consentiment de l’interessant o el seu representant legal, el qual podrà ser revocat en qualsevol moment. Així mateix, es fa constar que les dades es conservaran mentre es trobi vigent la publicació connexa.

 

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud per correu postal o correu electrònic a l’adreça del Responsable del Tractament. Així mateix, si en algun moment considera que s’estan vulnerant els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).


També et pot interessar...